When shit hits the fan

Å lede i gode tider kan være krevende i seg selv. Men å lede i krevende tider er den store prøvelsen. I krisesituasjon ser jeg til lederen, jeg trenger tydelig kommunikasjon og jeg trenger forutsigbarhet.

Ledere som i krise evner å bygge teamfølelsen og bygge psykologisk trygghet slik at ansatte tør å åpne seg og dele egne opplevelser og hvordan de har det, det er de som lykkes.

I krise blir det tydelig hvem som sier en ting og gjør noe annet, og hvem som er hel ved. Det er i krise de faktiske handlingene blir synlig og hvilke verdier man faktisk lever etter.

Det er mye å lære i kriser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: